Allmänt

Ser dina naglar ut så HÄR? Det kan betyda något mycket viktigt!

[YouPlaySinglePlayer video=”886,829,135276″ ap yos ]

Inte många vet om detta, men det vitaktiga området på nageln är faktiskt en mycket känslig och viktig del av kroppen. Vissa hävdar att storleken på det vita halvcirkelformade området vid basen av varje nagel – kan indikera om en person lider av olika sjukdomar som påverkar de inre organen.

1. Frånvaron av det vita området på tummen kan indikera att man lider av psykiska sjukdomar.

2. Frånvaron av det vita området eller en mycket liten på pekfingret kan tyda på att en person har problem med sina tarmar, lever eller bukspottkörtel, samt problem med det reproduktiva systemet när det gäller kvinnor.

3. Avsaknad av det vita området på långfingret kan tyda på problem med artärtrycket.

4. Avsaknaden av det vita området på tredje fingret kan vara ett tecken på att en person har problem med sitt endokrina system. Det endokrina systemet tillgodoser en kemisk koppling mellan hypotalamus i hjärnan och alla organ som kontrollerar metabolism, tillväxt och sexuell reproduktion.

5. Avsaknaden av det vita området på det fjärde fingret kan vara ett tecken på att en person har problem med tarmarna.

Mest Populär

To Top