Allmänt

Har du en sån här Fidget spinner? Se varningen som tar internet med fart!

[YouPlaySinglePlayer video=”886,829,129931″ ap yos ]

Om du har ett barn (eller fem) mellan 6 och 17 år, är du förmodligen inte främmande för den så kallade fidget spinner-nojan.

Det är den senaste häftiga leksaken, en triangulär manick som snurrar från centrum mellan två av användarens fingrar.

Den utvecklades ursprungligen för att hjälpa till med bristande uppmärksamhet hos barn med ADHD, den populära leksaken har nu blivit förbjuden från alla klassrum i hela USA eftersom den är mycket störande.

Men allt är inte lycka med leksaken.

En mamma som heter Tamara Rubin är på ett korståg mot blyförgiftning. Hon är mamma till fyra och hon vill berätta om Fidget spinnare och om de potentiella hälsoriskerna med leksaken.

Hennes liv förändrades radikalt 2005 när ett av hennes barn fick blyförgiftning.

– Min son har permanenta hjärnskador. Hans visuella minne är mycket begränsad.

– Han har nedsatt förmåga att göra verkliga val på grund av sitt visuella minne och hans förmåga att uppfatta saker.

Mest Populär

To Top