Mat

Ät medelhavskost så händer det HÄR med dina kropp! Så bra!

En så kallad medelhavskost – en diet bestående av mycket grönsaker, frukt, fisk, nötter och olivolja – är bra även för de som redan drabbats av hjärt-kärlsjukdom. Risken att dö i förtid minskar markant, visar en studie som presenteras vid den pågående europeiska hjärtkongressen i Rom.

I den aktuella undersökningen följde forskarna 1 197 personer som hade drabbats av hjärt-kärlsjukdom, som hjärtinfarkt eller slaganfall.

Matintaget uppskattades med hjälp av ett frågeformulär och i vilken utsträckning personerna åt en medelhavskost uppskattades med hjälp av en niogradig poängskala.
Efter i snitt 7,3 år hade 208 personer dött.

Det visade sig att de som hade ätit en större andel medelhavskost löpte en signifikant lägre risk att dö under uppföljningstiden. Ju mer, desto bättre.

Om följsamheten till kosten ökade med två poäng, minskade risken att dö i förtid med 21 procent. Och om de med sämst följsamhet (0-3 poäng) jämfördes med de som hade högst följsamhet (6-9 poäng), minskade risken med hela 37 procent.

”Detta var en observationsstudie så vi kan inte säga att det finns ett orsakssamband. Men resultatet uppmuntrar oss att undersöka de mekanismer som kan ligga bakom att en medelhavskost skyddar mot död (i förtid).”, säger professor Giovanni de Gaetano, en av forskarna bakom studien.

Mest Populär

To Top